Kết Quả Xổ Số Hồng Kông

2023/11/29

Xổ Số Hồng Kông

Xổ Số Hồng Kông (HK Mark Six Lottery) là căn cứ vào kết quả mở thưởng của Công ty xổ số hồng kông, 6 số mở thưởng đầu tiên là số chính, số mở thưởng cuối cùng là số đặc biệt, ngoài ra xổ số hồng kông Mark Six còn có cách chơi lớn nhỏ, chẵn lẻ, tổng lớn nhỏ, tổng chẵn lẻ, màu bóng, số đuôi lớn nhỏ...


Lô đề Việt Nam là một loại trò chơi có rất nhiều điểm tương đồng với xổ số Hồng Kông, nhưng vẫn mang nhiều nét hấp dẫn đặc trưng riêng.

Tỉ lệ trúng đỉnh cao lên đến X850 lần tiền cược, tiền thắng cược còn được nhân với hệ số bằng với số lần con số bạn đặt cược được mở ra.

Lựa chọn đặt cược đa dạng đặt cược đầu đuôi 2D, 3D, chẵn, lẻ hoặc bao lô. Chúng tôi cung cấp một chuỗi các bài viết giải mã giấc mơ mà ở đó được dự báo những con số trúng thưởng trùng khớp với giấc mơ của bạn. Tỉ lệ trúng đến 99%.

Chi tiết tham khảo tại đây

Soi Cầu XS 3 Miền

Soi Cầu XS 3 Miền


Hướng Dẫn Cách Chơi Xổ Số Hồng Kông (Hk Mark Six):

Tất cả những đặt cược dưới đây đều bao gồm tiền cược.

1. Quy Tắc Cược Số Đặc Biệt

Quy Tắc Cược Số Đặc Biệt

 • Số đặc biệt - Chọn số chính xác:Số đã đặt cược là số đặc biệt trong kết quả mở thưởng thì được coi là trúng thưởng, các trường hợp khác đều coi là không trúng thưởng.
 • Số đặc biệt - Lớn/Nhỏ:Số đặc biệt được mở ra lớn hơn hoặc bằng 25, gọi là [Số đặc biệt - Lớn]; nhỏ hơn hoặc bằng 24, gọi là [Số đặc biệt - Nhỏ]; nếu mở ra 49 là hòa.
 • Số đặc biệt - Lẻ/Chẵn:Số đặc biệt mở ra là 2,4,6… gọi là [Số đặc biệt - Chẵn]; nếu là 1,3,5,7… gọi là [Số đặc biệt - Lẻ], nếu mở ra 49 là hòa.
 • Số đặc biệt - Tổng Lớn/Nhỏ: lấy giá trị hàng chục và hàng đơn vị của số đặc biệt cộng lại với nhau để xét thắng thua. Tổng lớn hơn hoặc bằng 7 gọi là [Tổng Lớn], nhỏ hơn hoặc bằng 6 gọi là [Tổng Nhỏ], nếu mở ra 49 là hòa.
 • Số đặc biệt - Tổng Lẻ/Chẵn: lấy giá trị hàng chục và hàng đơn vị của số đặc biệt cộng lại với nhau để xét chẵn lẻ. Nếu là 01,12,32 gọi là [Tổng Lẻ]; là 02,11,33 gọi là [Tổng Chẵn], nếu mở ra 49 là hòa.
 • Số đặc biệt - Đuôi Lớn/Nhỏ:nếu số đuôi của số đặc biệt từ 0~4 gọi là Nhỏ, số đuôi từ 5~9 gọi là Lớn. Ví dụ:01,32,44 gọi là Đuôi Nhỏ; 05,18,19 gọi là Đuôi Lớn, nếu mở ra 49 là hòa.

2. Kèo đôi

Chỉ Lớn, Nhỏ, Chẵn, Lẻ.

3. Tổng số bóng mở thưởng mỗi kỳ của Mark Six là 7 bóng (bao gồm số đặc biệt).

4. Số chính

6 số mở thưởng đầu tiên của Mark Six gọi là số chính. Mỗi một con số là 1 nhóm đặt cược. Giả sử số đã đặt cược là số chính được mở thưởng thì trúng thưởng; các trường hợp khác đều coi là không trúng thưởng.

5. Quy tắc cược số chính 1-6

Sáu số mở thưởng đầu tiên của Mark Six Hongkong gọi là số chính. Số mở thưởng đầu tiên được gọi là số chính 1, lần lượt theo thứ tự tiếp theo sẽ là số chính 2, số chính 3 … số chính 6 (không sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ của con số).

 • Lớn/Nhỏ:dựa vào vị trí và con số của số chính được chỉ định để xét, nếu lớn hơn hoặc bằng 25 gọi là [Lớn], nhỏ hơn hoặc bằng 24 gọi là [Nhỏ], mở ra 49 là hòa.
 • Chẵn/Lẻ:dựa vào vị trí và con số của số chính được chỉ định để đặt cược chẵn hoặc lẻ, mở ra 49 là hòa.
 • Số đuôi lớn nhỏ: đặt cược số đuôi lớn nhỏ tại vị trí số chính được chỉ định xuất hiện, nếu số đuôi từ 0~4 là Nhỏ, số đuôi từ 5~9 là Lớn. Ví dụ: 01,32,44 là đuôi nhỏ; 05,18,19 là đuôi lớn, mở ra 49 là hòa.

6. Số chính cố định

Số chính cố định

tức là số chính 1, số chính 2, số chính 3, số chính 4, số chính 5, số chính 6:nếu số chính cố định đã đặt cược giống với số chính được mở thưởng và theo đúng thứ tự mở thưởng tại hiện trường, thì trúng thưởng. Nếu số chính 1 tại hiện trường mở ra là 49, và số chính 1 đã đặt cược là 49 thì trúng thưởng, mở ra các số khác thì không trúng thưởng.

7. Nhiều số

Nhiều số

1 4 trúng 4 Mỗi 4 số đặt cược tạo thành 1 tổ hợp cược, nếu cả 4 số đã đặt cược đều là các số chính của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng, các trường hợp khác đều không trúng thưởng. Ví dụ:06, 07, 08, 09 là số chính của kết quả mở thưởng và giống với các số đã cược thì trúng thưởng, nếu chỉ có 3 số là số chính, 1 số còn lại là số đặc biệt thì không trúng thưởng.
2 3 trúng 2 Mỗi 3 số đặt cược tạo thành 1 tổ hợp cược, nếu trong đó có 2 số trùng với số chính của kết quả mở thưởng, tức 3 trúng 2, coi là trúng thưởng. Nếu cả 3 số đều trùng với số chính mở ra, tức trúng 3 trong cách chơi 3 trúng 2; các trường hợp khác đều không trúng thưởng. Ví dụ:06, 07, 08 là 1 tổ hợp số cược, trong kết quả mở thưởng chỉ có 06, 07 là 2 số chính, không có 08, tức là 3 trúng 2, như vậy sẽ dựa vào tỷ lệ cược của 3 trúng 2 để thanh toán; nếu kết quả mở thưởng có 06,07,08 là 3 số chính, tức trúng 3 trong cách chơi 3 trúng 2, dựa vào tỷ lệ cược của trúng 3 để thanh toán; nếu chỉ có 1 số trong tổ hợp đặt cược trùng với kết quả hoặc không có bất cứ số nào trùng thì không trúng thưởng.
3 3 trúng 3 Mỗi 3 số đặt cược tạo thành 1 tổ hợp cược, nếu 3 số đặt cược đều là số chính trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng; các trường hợp khác đều không trúng thưởng. Ví dụ ; 06, 07, 08 là 3 số đặt cược và giống với số chính được mở thưởng thì trúng thưởng, nếu chỉ có 2 số là số chính và 1 số là số đặc biệt thì không trúng thưởng.
4 2 trúng 2 Mỗi 2 số đặt cược tạo thành 1 tổ hợp cược, nếu cả 2 số đặt cược giống với số chính của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng, các trường hợp khác đều không trúng thưởng (trường hợp 1 số chính và 1 số đặc biệt cũng không trúng thưởng).
5 Trúng 2 Đặc Biệt Mỗi 2 số đặt cược tạo thành 1 tổ hợp cược, nếu cả 2 số đều trùng với số chính của kết quả mở thưởng thì gọi là trúng 2 số chính trong trúng 2 đặc biệt; nếu trong đó có 1 số là số chính, 1 số là số đặc biệt thì gọi là trúng 1 chính 1 đặc biệt trong trúng 2 đặc biệt; các trường hợp khác đều không trúng thưởng.
6 Xiên đặc biệt Mỗi 2 số đặt cược tạo thành 1 tổ hợp cược, trong đó 1 số là số chính, 1 số là số đặc biệt thì trúng thưởng; các trường hợp khác đều không trúng thưởng (cả 2 số đều là số chính cũng không trúng thưởng).
7 Dựa vào 3 loại quy tắc chơi

2 trúng 2, 2 trúng đặc biệt, xiên đặc biệt để tiến hành『tổ hợp 2 con giáp』hoặc 『tổ hợp 2 số đuôi』.

Ví dụ 1 : Sau khi chọn 『2 trúng 2』tiến hành 『tổ hợp 2 con giáp』rồi chọn Rắn (2,14,26,38) và Ngựa (1,13,25,37,49) sẽ tạo thành 20 nhóm số :
[2,1] [2,13] [2,25] [2,37] [2,49]
[14,1] [14,13] [14,25] [14,37] [14,49]
[26,1] [26,13] [26,25] [26,37] [26,49]
[38,1] [38,13] [38,25] [38,37] [38,49]

Ví dụ 2 : Sau khi chọn『2 trúng đặc biệt』tiến hành 『tổ hợp 2 số đuôi』rồi chọn 0 (10,20,30,40) và 5 ( 5,15,25,35,45) sẽ tạo thành 20 nhóm số :
[10,5] [10,15] [10,25] [10,35] [10,45]
[20,5] [20,15] [20,25] [20,35] [20,45]
[30,5] [30,15] [30,25] [30,35] [30,45]
[40,5] [40,15] [40,25] [40,35] [40,45]

8 Con giáp xiên số đuôi

chọn 1 con giáp chính và số đuôi 0-9.

Lấy con giáp xiên số đuôi của 3 trúng 3 làm ví dụ:
Chọn【Chó】làm con giáp chính (03, 15, 27, 39) và số đuôi 9. Vì số 39 trong số đuôi 9 cũng xuất hiện trong con giáp đã chọn nên tổ hợp đó sẽ không bị lặp lại. Như vậy con giáp Chó kết hợp với con số có đuôi 9 có thể tạo thành 24 tổ hợp (tổ hợp đặt cược sẽ gồm 1 số trong con giáp chính đã chọn và 2 số đuôi).

9 Nhiều số Mỗi một con số đều có tỉ lệ cược riêng, tổng tỉ lệ cược của tổ hợp số cược sẽ căn cứ vào tỉ lệ cược thấp nhất của con số trong tổ hợp đó.

8. Con giáp - màu bóng

Con giáp - màu bóng

Được chia làm 2 loại cách chơi màu bóng và con giáp.

1 12 con giáp

Thứ tự các con giáp là Chuột > Trâu > Hổ > Thỏ > Rồng > Rắn > Ngựa > Dê > Khỉ > Gà > Chó > Lợn. Nếu năm nay là năm con ngựa thì sẽ lấy ngựa làm khởi điểm, dựa theo thứ tự chia 49 số thành 12 con giáp ( như bên dưới), sau đó dựa vào con giáp để đặt cược.

Horse 01 , 13 , 25 , 37 , 49
Goat 12 , 24 , 36 , 48
Monkey 11 , 23 , 35 , 47
Rooster 10 , 22 , 34 , 46
Dog 09 , 21 , 33 , 45
Pig 08 , 20 , 32 , 44
Rat 07 , 19 , 31 , 43
Oxen 06 , 18 , 30 , 42
Tiger 05 , 17 , 29 , 41
Rabbit 04 , 16 , 28 , 40
Dragon 03 , 15 , 27 , 39
Snake 02 , 14 , 26 , 38

Nếu số đặc biệt của kỳ đó nằm trong phạm vị của con giáp đặt cược thì trúng thưởng.

2 Màu bóng

Dặt cược màu bóng của số đặc biệt, màu bóng mở ra giống với màu bóng đặt cược thì trúng thưởng. Màu bóng của các con số được sắp xếp như sau:

01 11 21 31 41
02 12 22 32 42
03 13 23 33 43
04 14 24 34 44
05 15 25 35 45
06 16 26 36 46
07 17 27 37 47
08 18 28 38 48
09 19 29 39 49 
10 20 30 40

9. Một con giáp

1

Dựa theo thứ tự sắp xếp con giáp, ví dụ năm nay là năm con ngựa thì sẽ lấy ngựa làm khởi điểm, dựa theo thứ tự sắp xếp 49 con số thành 12 con giáp (Horse) sau đó dựa vào con giáp để đặt cược.

Horse 01 , 13 , 25 , 37, 49
Goat 12 , 24 , 36 , 48
Monkey 11 , 23 , 35 , 47
Rooster 10 , 22 , 34 , 46
Dog 09 , 21 , 33 , 45
Pig 08 , 20 , 32 , 44
Rat 07 , 19 , 31 , 43
Oxen 06 , 18 , 30 , 42
Tiger 05 , 17 , 29 , 41
Rabbit 04 , 16 , 28 , 40
Dragon 03 , 15 , 27 , 39
Snake 02 , 14 , 26 , 38

Chỉ cần con số mở thưởng của kỳ đó (tất cả số chính và số đặc biệt được mở ra cuối cùng) nằm trong phạm vi con giáp đặt cược, thì trúng thưởng (Chú ý: số 49 vẫn tính thắng thua, không được xem là hòa).

10. Tổ hợp con giáp

Chọn 1~11 con giáp tạo thành 1 tổ hợp đặt cược, và lựa chọn liệu số đặc biệt được mở thưởng có nằm trong tổ hợp con giáp này không, nếu chọn là "Trúng" (có thể chọn 2~11 con giáp) và số đặc biệt mở ra nằm trong nhóm này thì trúng thưởng; nếu chọn "Không trúng" (có thể chọn 1~10 con giáp), hệ thống sẽ chuyển đổi tổ hợp không trúng thành tổ hợp trúng; nếu số đặc biệt của kỳ đó là 49, thì tất cả tổ hợp đều coi là hòa.

11. Chế độ siêu tốc

Những đơn cược được đặt cược tại chế độ này, nếu có sự thay đổi về tỷ lệ cược, hệ thống sẽ không hiển thị thông báo tỷ lệ cược đã thay đổi, mà sẽ căn cứ vào tỷ lệ cược mới nhất khi đặt cược để tiếp nhận đơn cược. Ví dụ:sử dụng chế độ siêu tốc để đặt cược số đặc biệt, khi nhập số tiền cược, tỷ lệ cược là 41.5 lần; trong quá trình nhập số tiền cược thì tỷ lệ cược đã thay đổi thành 41; khi nhập xong số tiền cược và xác nhận đặt cược thì đơn cược sẽ hiển thị tỷ lệ cược là 41 làm cơ sở tiếp nhận đặt cược, và lúc này tại màn hình đặt cược sẽ hiển thị tỷ lệ cược mới nhất.

12. Đuôi số chính và số đặc biệt

Chỉ cần kết quả mở thưởng của tất cả các số mở thưởng (tất cả số chính và số đặc biệt), bao gồm 1 hoặc nhiều số nằm trong các nhóm số đuôi đã chọn, nhưng chỉ phát thưởng 1 lần, tức là bất luận có 1 hay nhiều số nằm trong cùng 1 nhóm số đuôi cũng chỉ phát thưởng 1 lần.

 • Đuôi 1:01.11.21.31.41
 • Đuôi 2:02.12.22.32.42
 • Đuôi 3:03.13.23.33.43
 • Đuôi 4:04.14.24.34.44
 • Đuôi 5:05.15.25.35.45
 • Đuôi 6:06.16.26.36.46
 • Đuôi 7:07.17.27.37.47
 • Đuôi 8:08.18.28.38.48
 • Đuôi 9:09.19.29.39.49
 • Đuôi 0:10.20.30.40
 • Ví dụ:kết quả mở thưởng các số chính 11, 31, 42, 44, 35, 32, số đặc biệt là 21. Đặt cược Đuôi "1", Đuôi"2", Đuôi "4", Đuôi "5" đều trúng thưởng, các số đuôi khác không trúng thưởng.

13. Xiên con giáp

Chọn 2~6 con giáp tạo thành 1 tổ hợp đặt cược, khi số mở thưởng (tất cả số chính và số đặc biệt) nằm trong tổ hợp các con giáp đã tích chọn đặt cược, các con giáp đã tích chọn đều ít nhất phải trúng 1 con số, thì trúng thưởng, các trường hợp khác đều không trúng thưởng (Chú ý: số 49 vẫn tính thắng thua, không được xem là hòa). Ví dụ:nếu kết quả mở thưởng là 19,24,12,34,40,39 và số đặc biệt là 49, khi đặt cược đã tích chọn 3 con giáp (gọi là Xiên 3 con giáp), nếu các con số thuộc con giáp đã đặt cược có ít nhất 1 số xuất hiện trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.

14. Tự chọn không trúng

Chọn 5 số để tạo thành 1 tổ hợp đặt cược, khi số mở thưởng (tất cả số chính và số đặc biệt) đều không nằm trong tổ hợp số cược đã chọn, thì trúng thưởng; nếu có bất kỳ số đã chọn nào nằm trong kết quả mở thưởng thì không trúng thưởng. Ví dụ:kết quả mở thưởng là 19, 24, 17, 34, 40, 39 và số đặc biệt là 49, đặt cược 5 con số (gọi là 5 không trúng), nếu các số trong tổ hợp cược đã chọn không nằm trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.

15. Trúng 1

 • Mỗi con số đều có tỉ lệ cược riêng, do đó sẽ lấy tỉ lệ cược thấp nhất của con số trong tổ hợp cược làm tổng tỉ lệ cược của tổ hợp đặt cược đó.
 • Chọn 5 trúng 1:Chọn 5 con số tạo thành 1 tổ hợp cược tiến hành đặt cược. Nếu trong số 7 con số mở thưởng chỉ có 1 con số thuộc tổ hợp đặt cược đã cược thì trúng thưởng, các trường hợp khác đều không trúng thưởng.
 • Chọn 6 trúng 1:Chọn 6 con số tạo thành 1 tổ hợp cược tiến hành đặt cược. Nếu trong số 7 con số mở thưởng chỉ có 1 con số thuộc tổ hợp đặt cược đã cược thì trúng thưởng, các trường hợp khác đều không trúng thưởng.
 • Chọn 7 trúng 1:Chọn 7 con số tạo thành 1 tổ hợp cược tiến hành đặt cược. Nếu trong số 7 con số mở thưởng chỉ có 1 con số thuộc tổ hợp đặt cược đã cược thì trúng thưởng, các trường hợp khác đều không trúng thưởng.

Xổ Số Hồng Kông (HK Mark Six Lottery) Quy Tắc Chung

 • Một khi khách hàng đã mở tài khoản hoặc đặt cược tại công ty chúng tôi thì đều được coi là đồng ý với những quy tắc này.
 • Nếu khách hàng nghi ngờ dữ liệu cá nhân bị trộm, nên lập tức thông báo với công ty chúng tôi và tiến hành thay đổi thông tin chi tiết về cá nhân, tất cả dữ liệu trước kia vềtên và mật khẩu của người sử dụng sẽ hoàn toàn bị mất hiệu lực.
 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo độ bảo mật vềthông tin đăng nhập và tài khoản của cá nhân. Tại web này, chỉ cần người chơi sử dụng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký tiến hành bất kỳ đặt cược nào cũng đều được coi là có hiệu lực.
 • Nhằm tránh trường hợp có tranh chấp, đềnghị người chơi sau khi đặt cược nên kiểm tra「Tình trạng đặt cược」.
 • Những đặt cược được chấp nhận sau khi mở thưởng đều coi là không hiệu lực.
 • Nếu có bất kỳ khiếu nại, phải đề xuất trước khi mở thưởng, công ty chúng tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ khiếu nại nào được đề xuất sau khi đã mở thưởng.
 • Khi có thông báo tỷ lệ cược, nếu xuất hiện sai sót không có chủ định hoặc lỗi đánh sai chính tả, công ty sẽ bảo lưu quyền chỉnh sửa sai sót và sẽ căn cứ vào tỷ lệ chính xác để tiến hành quyết toán.
 • Tất cả tỷ lệ cược được thông báo được gọi là tỷ lệ cược nổi , tỷ lệ để phát thưởng sẽ căn cứ vào tỷ lệ cược khi đặt cược làm chuẩn.
 • Nếu phát hiện tình trạng đặt cược của khách hàng có vấn đề, thì chúng tôi có quyền lập tức dừng đặt cược của khách hàng; Trước khi chúng tôi dừng đặt cược của khách hàng thì tất cả những đơn đặt cược trước đó vẫn được coi là có hiệu lực, không được yêu cầu hủy bỏ hoặc trì hoãn thanh toán, và không được có bất cứ dị nghị.
 • Nếu đặt cược tại web của chúng tôi là vi phạm luật pháp địa phương, thì công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
 • Thời gian xác nhận đặt cược của mỗi lần tại『Mark Six』 cách nhau khoảng 10 giây: nếu xuất hiện từ 2 đơn cược có cùng nội dung và cùng nhóm, thì công ty chúng tôi chỉ xét duyệt 1 đơn cược là có hiệu lực, các đơn còn lại sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ 1: Trong vòng 10 giây xuất hiện hơn 2 đơn cược có cùng nhóm và nội dung đặt cược số đặc biệt 01,02,03, công ty sẽ chỉ bảo lưu 1 đơn cược có hiệu lực, các đơn khác sẽ bị hủy) (Ví dụ 2: Trong vòng 10 giây xuất hiện 2 nhóm cược: đặt cược số đặc biệt 01,02,03 và đặt cược số đặc biệt 01,02. Vì nhóm số không giống nhau nên được xác nhận cả 2 nhóm cược đều là đơn cược có hiệu lực.)

Xem thêm phân tích xổ số

Mẹo đánh Lô Đề Online