BB Legend of Gems Slot Game

BB Legend of Gems Slot Game

huyền thoại về đá quý (Legend of Gems) là một loại trò chơi tiêu hủy đặc sắc, ngoài cảm giác sảng khoái tiêu hủy liên tiếp thông thường , càng có cơ hội kết hợp với hiệu quả đặc biệt cực mạnh, một lần tiêu hủy lượng lớn thạch đá thắng điểm cao.

Nhà Cái BBIN Slot Game

「huyền thoại về đá quý」(Legend of Gems) là một loại trò chơi tiêu hủy đặc sắc, ngoài cảm giác sảng khoái tiêu hủy liên tiếp thông thường , càng có cơ hội kết hợp với hiệu quả đặc biệt cực mạnh, một lần tiêu hủy lượng lớn thạch đá thắng điểm cao.

Cách Chơi Huyền Thoại Về đá Quý Game

Các loại thạch đá quý hiếm xuất hiện tại mặt bàn 8 X 8, 5 vật giống nhau liền kề lập tức tiêu hủy và nhận được số điểm tương ứng, đồng thời, trò chơi tự động sinh ra nhóm vật mới, cho đến khi không thể hình thành tổ hợp phù hợp với quy tắc trò chơi nữa.

Có 3 loại ký hiệu đặc biệt và 1 trò chơi miễn phí.

Cách tính điểm:

Điểm phát thưởng của ký hiệu thông thưởng=(Điểm số đặt cược/50)*tỉ lệ

Giải thích tỷ lệ cược

Biểu tượng Trúng thưởng trò chơi miễn phí
huyền thoại về đá quý
  • Khi màn hình xuất hiện 1 hình ảnh Free game sẽ nhận được 10 lần miễn phí
  • Không xuất hiện trong trò chơi miễn phí.
  • Không xuất hiện trong trò chơi miễn phí.
Kí hiệu đặc biệt 1
huyền thoại về đá quý
  • Biến hóa ngẫu nhiên thành 1 loại vật kiện thông thường, tất cả vật kiện thông thường trên mặt bàn đồng thời tiêu hủy và nhận được điểm.
  • Không xuất hiện trong trò chơi miễn phí.
Kí hiệu đặc biệt 2
huyền thoại về đá quý
  • Biến hóa ngẫu nhiên thành 1 loại vật kiện thông thường, tất cả vật kiện trên hình chữ thập phát sáng biến thành vật thông thường, sau đó tiêu hủy và nhận được điểm.
  • Hình chữ thập phát sáng hướng về bốn phía tùy biến 2~7 vật, phạm vi biến động không vượt qua ranh giới mặt bàn.
  • Không xuất hiện trong trò chơi miễn phí.
Kí hiệu đặc biệt 3
huyền thoại về đá quý
  • Biến hóa ngẫu nhiên thành 1 loại vật kiện thông thường, tất cả vật kiện trên hình chữ thập phát sáng biến thành vật thông thường, sau đó tiêu hủy và nhận được điểm.
  • Không xuất hiện trong trò chơi miễn phí.
Game thưởng(Jackpot)
4 Grand 4 loại tiền thưởng tích lũy Jackpot : sau khi mặt bàn dừng ngẫu nhiên tặng 1 loại tiền thưởng
3 Major
2 Minor
1 Mini
Số lượng kí hiệu huyền thoại về đá quý huyền thoại về đá quý huyền thoại về đá quý huyền thoại về đá quý huyền thoại về đá quý huyền thoại về đá quý huyền thoại về đá quý
5 hình gần nhau 100 75 50 50 25 25 15
6 hình gần nhau 150 100 75 75 35 35 25
7 hình gần nhau 200 150 100 100 50 50 35
8 hình gần nhau 250 200 150 150 75 75 50
9 hình gần nhau 300 250 200 200 100 100 75
10 hình gần nhau 600 500 400 400 250 250 200
11 hình gần nhau 600 500 400 400 250 250 200
12 hình gần nhau 1000 750 600 600 350 350 300
13 hình gần nhau 1000 750 600 600 350 350 300
14 hình gần nhau 1000 750 600 600 350 350 300
15~64 hình gần nhau 5000 2500 1000 1000 750 750 500

huyền thoại về đá quý Màn hình trò chơi

Huyền Thoại Về đá Quý Trực Tuyến

Khu vực Giải thích
A Tiền thưởng trò chơi
B Màn hình trò chơi
C Chức năng trò chơi
D Thông tin cơ bản
E Chức năng cơ bản

Trò chơi miễn phí (Free Game)

huyền thoại về đá quý


Mỗi tuần nhận đến 1,880,000VNĐ khi nạp lại tại sảnh Slots của VX88 Esball!

NẠP SLOTS MỖI NGÀY - THƯỞNG LỚN VỀ TAY