BB Miku’s Attacking Slot Game

BB Miku’s Attacking Slot Game

「Tấn công âm nhạc điện tử」(Miku’s Attacking)là một loại trò chơi tiêu hủy hình thức mới, cùng nhau trải nghiệm sự đặc sắc của âm thanh tự nhiên kết hợp với sự kích thích về thị giác, bùng nổ ra tiêu hủy liên tiếp thắng thưởng lớn.

Nhà Cái BBIN Slot Game

「Tấn công âm nhạc điện tử」(Miku's Attacking)là một loại trò chơi tiêu hủy hình thức mới, cùng nhau trải nghiệm sự đặc sắc của âm thanh tự nhiên kết hợp với sự kích thích về thị giác, bùng nổ ra tiêu hủy liên tiếp thắng thưởng lớn.

Tấn Công âm Nhạc điện Tử Cách Chơi Game

 1. Mặt bàn của trò chơi chinh là 5X5, mặt bàn của trò chơi miễn phí là 7X7.
 2. Mỗi ván ngẫu nhiên phát ra các đồ vật của trò chơi để đắp đầy bàn chơi, nếu có tổ hợp phù hợp quy tắc trò chơi, lập tức nhận được số điểm trò chơi tương ứng. Đồng thời, trò chơi tự động phát sinh ra tổ hợp đồ vật mới, cho đến khi không thể hình thành tổ hợp phù hợp với quy tắc trò chơi nữa.
 3. Sau khi tiêu hủy liền nhau dựa vào tỷ lệ cược cao nhất để đạt điểm.
 4. Quy tắc thông quan: khi đồ vật thông quan đạt đến vị trí trung tâm, tiến vào trò chơi miễn phí.
 5. Sau khi kết thúc trò chơi miễn phí, sẽ trở lại trò chơi chính.
Giải thích tính điểm  
Khi mặt bàn 5X5, tiêu hủy 3 vật kiện trở lên liền nhau theo đường thẳng hoặc đường ngang. Tấn công âm nhạc điện tử Tấn công âm nhạc điện tử
Khi mặt bàn 7X7, tiêu hủy 3 vật kiện trở lên liền nhau theo đường thẳng hoặc đường ngang. Tấn công âm nhạc điện tử Tấn công âm nhạc điện tử
Biểu tượng đặc biệt
Tấn công âm nhạc điện tử
 • Khi mỗi ván bắt đầu, xuất hiện vật kiện thông quan ở vị trí ngẫu nhiên của tiêu hủy ở điểm trung tâm, đồng thời phải định theo lộ tuyến hướng di động trung tâm mặt bàn.
 • Ký hiệu thông quan đạt tới trung tâm mặt bàn → tiến vào trò chơi miễn phí (Free Game).
 • Trò chơi miễn phí cố định là 5 ván.
 • Vật kiện thông quan xuất hiện trong trò chơi chính.
Kí hiệu khả biến (Wild)
Tấn công âm nhạc điện tử 7 X 500
6 X 300
5 X 200
4 X 100
3 X 40
 • Khi vật kiện thông thường tiêu hủy, sẽ sản sinh ký hiệu khả biến . Sau khi tiêu hủy ký hiệu khả biến và vật kiện , sẽ không sản sinh ký hiệu khả biến mới nữa.
 • Khi tiêu hủy ký hiệu khả biến, sẽ bùng nổ bốn phía ( trên dưới trái phải) nhưng không tính điểm.
 • Trong trò chơi chính, ngẫu nhiên phóng thả ký hiệu khả biến, nhiều nhất 6 vật.
 • Trong trò chơi miễn phí , mỗi ván phóng thả ký hiệu khả biến, nhiều nhất 6 vật.
 • Khi tiêu hủy ký hiệu khả biến, nếu vừa đúng lúc bùng nổ ký hiệu khả biến còn dư, ký hiệu khả biến còn dư sẽkhông kích hoạt hiệu quả bùng nổ bốn phía.
 • Đây được xem là có tính thay thế, có thể kết hợp với vật kiện khác tạo thành tổ hợp thắng, nhưng không bao gồm biểu tượng đồ vật thông quan.

Có thể thay thế những vật thể sau Tấn công âm nhạc điện tử

Kí hiệu tiền thưởng (Jackpot)
4 Grand 4 loại tiền thưởng tích lũy Jackpot : sau khi mặt bàn dừng ngẫu nhiên tặng 1 loại tiền thưởng
3 Major
2 Minor
1 Mini
Tỉ lệ biểu tượng
Số lượng kí hiệu Tấn công âm nhạc điện tử Tấn công âm nhạc điện tử Tấn công âm nhạc điện tử Tấn công âm nhạc điện tử Tấn công âm nhạc điện tử Tấn công âm nhạc điện tử
3 20 20 15 10 8 6
4 50 40 30 20 15 12
5 100 80 40 40 30 25
6 150 100 80 80 40 30
7 200 150 100 100 80 40

Tấn Công âm Nhạc điện Tử Màn Hình Trò Chơi Chính (Main Game Screen)

Tấn công âm nhạc điện tử

Khu vực Giải thích
A Tiền thưởng trò chơi
B Màn hình trò chơi
C Chức năng trò chơi
D Thông tin cơ bản
E Chức năng cơ bản

Trò chơi miễn phí (Free Game)

Tấn công âm nhạc điện tử


Mỗi tuần nhận đến 1,880,000VNĐ khi nạp lại tại sảnh Slots của VX88 Esball!

NẠP SLOTS MỖI NGÀY - THƯỞNG LỚN VỀ TAY