BB Nữ Oa Vá Trời Slot Game

BB Nữ Oa Vá Trời Slot Game

「Nữ Oa Vá Trời」 chủ yếu áp dụng hình thức trúng thưởng 243 tuyến, phối hợp biểu tượng Nữ Oa có thể hướng lên trên kích hoạt khuếch trương mặt đĩa, cao nhất có thể biến đổi thành hình thức trúng thưởng 720 tuyến.

Nhà Cái BBIN Slot Game

Đặc sắc của trò chơi

「Nữ Oa Vá Trời」 chủ yếu áp dụng hình thức trúng thưởng 243 tuyến, phối hợp biểu tượng Nữ Oa có thể hướng lên trên kích hoạt khuếch trương mặt đĩa, cao nhất có thể biến đổi thành hình thức trúng thưởng 720 tuyến.

Cách chơi game

Cách thức tính trúng thưởng là tính những tổ hợp kí hiệu đồng nhất liền kề tính từ bên trái sang bên phải, điểm thưởng được tính dựa trên số tiền đặt và kí hiệu trúng thưởng.

Phương thức tính điểm:

  • Giao diện nối tuyến có 3 loại : 243 tuyến, 576 tuyến, 720 tuyến, tăng cơ hội dành điểm
  • Giao diện nối tuyến lớn nhỏ khác nhau , tương ứng với số lần và bội số trò chơi miễn phí cũng khác nhau.
  • Điểm số phát thưởng của biểu tượng thông thường : cấp bậc đặt cược * tỷ lệ

Quy tắc trúng thưởng

Hình ảnh Nu Wa Bu Tian Nu Wa Bu Tian
Giải thích Hình bên trúng thưởng Hình bên không trúng thưởng

Tỷ Lệ Thanh Toán

Kí hiệu phân tán
Nữ Oa Vá Trời-Kí hiệu phân tán

Giao diện 243 tuyến

  • Khi trục thứ 3 xuất hiện 3 biểu tượng phân tán , sẽ xuất hiện trò chơi miễn phí 576 tuyến nối với số lần là 3 lần, bôi số là gấp 1 lần.
  • Sau khi trò chơi miễn phí 576 tuyến kết thúc, màn hình trò chơi chính sẽ giữ lại ở giao diện 576 tuyến.

Giao diện 576 tuyến

  • Khi trục thứ 3 xuất hiện 4 biểu tượng phân tán, sẽ xuất hiện trò chơi miễn phí 720 tuyến nối với số lần là 7 lần, bội số là gấp 2 lần.
  • Trong trò chơi miễn phí 720 tuyến nối, trục thứ 3 sẽ xuất hiện 5 biểu tượng khả biến liên tiếp.
  • Sau khi trò chơi miễn phí 720 tuyến kết thúc, màn hình trò chơi chính sẽ quay trở về giao diện 243 tuyến nối.

※ Nếu tại giao diện 576 tuyến điều chỉnh tỷ lệ quy đổi điểm số , cấp bậc đặt cược, thì giao diện sẽ quay trở lại 243 tuyến.
※ Biểu tượng phân tán sẽ xuất hiện ở trục 3.

Kí hiệu khả biến
Nữ Oa Vá Trời-Kí hiệu khả biến

Hình ảnh này có tính chất thay thể, có thể kết hợp với các hình ảnh khác tạo thành một tổ hợp chiến thắng, nhưng không bao gồm ký hiệu phân tán.
Có thể thay thế những vật thể sau

Nữ Oa Vá Trời-Kí hiệu khả biến

※ Nếu tại giao diện 243 và 576 Ký hiệu khả biển sẽ xuất hiện ở trục 2,3,4.
※ Nếu tại giao diện 720 Ký hiệu khả biển sẽ xuất hiện ở trục 2,3,4,5.

Kí hiệu tiền thưởng
Nữ Oa Vá Trời-Jackpot
Grand
4 loại tiền thưởng tích lũy Jackpot : sau khi vòng xoay dừng ngẫu nhiên tặng 1 loại tiền thưởng.
Nữ Oa Vá Trời-Jackpot
Major
Nữ Oa Vá Trời-Jackpot
Minor
Nữ Oa Vá Trời-Jackpot
Mini
Hình ảnh Nữ Oa Vá Trời Nữ Oa Vá Trời Nữ Oa Vá Trời Nữ Oa Vá Trời Nữ Oa Vá Trời  
Tỷ lệ cược 5 X 100
4 X 50
3 X 25
5 X 60
4 X 40
3 X 20
5 X 50
4 X 35
3 X 18
5 X 50
4 X 30
3 X 16
5 X 48
4 X 25
3 X 15
Hình ảnh Nữ Oa Vá Trời Nữ Oa Vá Trời Nữ Oa Vá Trời Nữ Oa Vá Trời Nữ Oa Vá Trời Nữ Oa Vá Trời
Tỷ lệ cược 5 X 48
4 X 22
3 X 14
5 X 45
4 X 20
3 X 12
5 X 45
4 X 18
3 X 10
5 X 40
4 X 16
3 X 8
5 X 35
4 X 15
3 X 7
5 X 25
4 X 14
3 X 6

Màn hình trò chơi chính

Nữ Oa Vá Trời

Khu vực Giải Thích
A Tiền thưởng trò chơi
B Màn hình trò chơi
C Chức năng trò chơi
D Thông tin cơ bản
E Chức năng cơ bản

Trò chơi miễn phí

Nữ Oa Vá Trời

Nữ Oa Vá Trời

Chức Năng Giải Thích
Điểm số đặt cược Điểm số đặt cược của ván chơi.
Số điểm dành được Số điểm dành được của ván chơi.
Điểm số khả dụng hiển thị số điểm có thể chơi hiện tại.
Cấp bậc đặt cược tổng cộng 1~10 cấp bậc, mỗi cấp bậc 25 điểm.
Cược toàn bộ cấp bậc cược là 10.
Chơi tự động / Dừng chơi tự động Chọn bắt đầu tự động hoặc dừng bắt đầu tự động.
Bắt đầu / Dừng Bắt đầu hoặc dừng.
Quy đổi điểm số Ở đây có thể lựa chọn tỉ lệ quy đổi lớn nhỏ, số điểm sử dụng và số điểm chơi.
Chức Năng Giải Thích
Mã hiệu ván chơi (SN) Mã hiệu ván chơi của trò chơi
Tài khoản hội viên (USER ID) Hiện thị tài khoản đăng nhập
Nạp tiền (DEPOSIT) ấn nút Nạp tiền (DEPOSIT) Mở ra chức năng nạp tiền tại Trung tâm thành viên
Âm hiệu (SOUND) ấn nút Âm hiệu (SOUND) để bật hoặc tắt tiếng
Âm nhạc (MUSIC) ấn nút Âm nhạc (MUSIC) để bật hoặc tắt Nhạc
Lưu chép quá khứ (HISTORY) ấn nút Lưu chép quá khứ (HISTORY) hi ển thị lưu giữ đặt cược đã qua
Trợ giúp (HELP) ấn nút Trợ giúp (HELP) hướng dẫn quy tắc chơi
Thoát khỏi trò chơi (EXIT) ấn nút Thoát khỏi trò chơi (EXIT) để thoát khỏi trò chơi, chuyển đến màn hình sảnh chính

Mỗi tuần nhận đến 1,880,000VNĐ khi nạp lại tại sảnh Slots của VX88 Esball!

NẠP SLOTS MỖI NGÀY - THƯỞNG LỚN VỀ TAY