BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2 Slot Game

BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2 Slot Game

Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2 - Điểm số sử dụng trong trò chơi thấp nhất 10 điểm, cao nhất 200 điểm. 3 chướng ngại vật lần lượt tung kim cương trong khu hình vuông 4 x4, 5 x5, 6x6 , trong đó bao gồm một loại kim cương đặc biệt.

Nhà Cái BBIN Slot Game

Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game

Nội dung game

 1. Điểm số sử dụng trong trò chơi thấp nhất 10 điểm, cao nhất 200 điểm.
 2. Quá trình game là 3 chướng ngại vật, 3 chướng ngại vật lần lượt tung kim cương trong khu hình vuông 4 x4, 5 x5, 6x6 , trong đó bao gồm một loại kim cương đặc biệt.
 3. Tại mỗi chướng ngại vật, hệ thống tung ra số lượng đá quý tương ứng, nếu có tổ hợp đá quý phù hợp với nội dung điểm số thì có thể giành được điểm số game tương ứng, đồng thời, hệ thống chủ động tạo ra tổ hợp đá quý mới, cho đến khi không hình thành tổ hợp đá quý phù hợp với quy tắc game nữa
 4. trong quá trình loại bỏ sẽ loại bỏ các mũi khoan trước, đợi hệ thống tự động hình thành tổ hợp kho báu mới, sau đó mới loại bỏ kim cương
 5. Số tiền thưởng= số điểm mỗi tuyến/10 X tỉ lệ kho báu X số cược
 6. phương thức hiện thị thông tin trúng thưởng: hiển thị số lượng kim cương bị loại bỏ, số điểm thắng cược của mỗi cược sẽ được hiển thị lặp lại theo số lượng cược.
 7. Khi tại mỗi chướng ngại vật tích lũy tiêu hao 15 viên kim cương, thì game bước vào chướng ngại vật tiếp theo, sau khi vượt qua chướng ngại vật thứ 3, thì trò chơi kết thúc. số mũi khoan còn lại trong ván chơi có thể được tích lũy đến vòng chơi tiếp theo, nhưng sau khi kết thúc 3 vòng chơi tất cả mũi khoan sẽ không được bảo lưu.
 8. sau khi vòng chơi 1 ~ 3 của trò chơi kết thúc, trò chơi sẽ tự động đi vào vòng trúng thưởng "tìm viên ngọc rồng"
 9. Người chơi nếu rời bỏ trò chơi giữa chừng, có thể chọn "bảo lưu trạng thái thoát ra" hoặc "từ bỏ trạng thái thoát ra", nếu chọn "bảo lưu trạng thái thoát ra" có thể bảo lưu kết quả hiện tại bao gồm vòng chơi và số mũi khoan; nếu chọn "từ bỏ trạng thái thoát ra" sẽ được coi là đồng ý từ bỏ kết quả hiện tại của trò chơi.

Giải thích điểm số

Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Đầu khoan
Trong 1 chướng ngại vật xóa đi 15 cái thì có thể bước vào chướng ngại vật tiếp theo. trong ván chơi khi số kim cương còn lại có thể tích lũy đến lượt tiếp theo, nhưng sau 3 lượt thì tất cả kim cương đó không được bảo lưu.
Chướng ngại vật 1 Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Ngọc trắng
Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Ngọc bích
Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Ngọc đen
Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Mã não
Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Hổ phách
Kết nối 4 cái 2 4 5 10 20
Kết nối 5 cái 4 5 10 30 50
Kết nối 6 cái 5 10 20 50 100
Kết nối 7 cái 8 20 40 60 500
Kết nối 8 cái 10 30 80 100 1000
Kết nối 9 cái 20 50 160 750 2000
Kết nối 10 cái 30 100 500 1000 5000
Kết nối 11 cái 50 250 1000 10000 20000
Kết nối 12 cái 100 500 2000 20000 50000
Kết nối 13 cái 200 750 5000 50000 60000
Kết nối 14~16 cái 400 800 6000 60000 80000
Chướng ngại vật 2 Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Ngọc lục bảo
Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Đá mắt mèo
Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Thạch anh tím
Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Ngọc bích
Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Trân châu
Kết nối 5 cái 2 4 5 10 20
Kết nối 6 cái 4 5 10 30 50
Kết nối 7 cái 5 10 20 50 100
Kết nối 8 cái 8 20 40 60 500
Kết nối 9 cái 10 30 80 100 1000
Kết nối 10 cái 20 50 160 750 2000
Kết nối 11 cái 30 100 500 1000 5000
Kết nối 12 cái 50 250 1000 10000 20000
Kết nối 13 cái 100 500 2000 20000 50000
Kết nối 14 cái 200 750 5000 50000 80000
Kết nối 15~25 cái 450 1000 7000 70000 100000
Chướng ngại vật 3 Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Ru bi
Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Ngọc lục bảo
Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Ngọc hoàng bảo
Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Ngọc Lam
Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game
Kim cương
Kết nối 6 cái 2 4 5 10 20
Kết nối 7 cái 4 5 10 30 50
Kết nối 8 cái 5 10 20 50 100
Kết nối 9 cái 8 20 40 60 500
Kết nối 10 cái 10 30 80 100 1000
Kết nối 11 cái 20 50 160 750 2000
Kết nối 12 cái 30 100 500 1000 5000
Kết nối 13 cái 50 250 1000 10000 20000
Kết nối 14 cái 100 500 2000 20000 50000
Kết nối 15 cái 200 750 5000 50000 100000
Kết nối 16~36 cái 500 1200 8000 80000 100000
Kí hiệu tiền thưởng (Jackpot)
Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game 4 cái Grand Tổ hợp bài xuất hiện 1 ~ 4 được tiền thưởng Jackpot ván chơi kết thúc sau khi nhận thưởng
3 cái Major
2 cái Minor
1 cái Mini

Hình ảnh game chính

Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game

Khâu trúng thưởng "Ngọc rồng tìm báu"

Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game

Tính năng trong game

Tính năng Giải thích
Số cược Số đặt cược, nhiều nhất đạt 5 cược
Điểm số mỗi tuyến Mỗi lần chơi, điểm số tối thiểu là 10 điểm, tối đa 200 điểm. Khi điểm của trò chơi không đủ, có thể đổi điểm hoặc thoát khỏi trò chơi.
Tổng điểm Hiển thị số điểm hiện tại sốđiểm khảdụng của người chơi.
Số điểm thắng cược Số điểm thắng cược của ván chơi.
Xác định Xác định đơn cược bắt đầu.
Chơi tự động/Dừng chơi tự động Chọn bắt đầu tự động hoặc dừng bắt đầu tự động.
Đổi điểm Có thể chọn mục này để chọn tỷ lệ qui đổi lớn nhỏ ,số điểm sử dụng.

Thoát khỏi game

 • Nếu chọn 「bảo lưu trạng thái thoát ra」 có thể bảo lưu trạng thái hiện tại bao gồm vòng chơi và số mũi khoan.
 • Chọn 「từ bỏ trạng thái thoát ra」sẽ được coi là đồng ý vứt bỏ trạng thái hiện tại của trò chơi.
 • Thoát ra không theo thứ tự thông thường sẽ được coi như 「từ bỏ trạng thái thoát ra」

Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game

Tính năng cơ bản

Tính năng cơ bản Giải thích
Mã hiệu ván chơi (SN) Mã hiệu ván chơi của trò chơi
Tài khoản hội viên (USER ID) Hiện thị tài khoản đăng nhập
Nạp tiền (DEPOSIT) Ấn nút Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game Mở ra chức năng nạp tiền tại Trung tâm thành viên
Âm hiệu (SOUND) Ấn nút Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game để bật hoặc tắt tiếng
Âm nhạc (MUSIC) Ấn nút Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game để bật hoặc tắt Nhạc
Lưu chép quá khứ (HISTORY) Ấn nút Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game hi ển thị lưu giữ đặt cược đã qua
Trợ giúp (HELP) Ấn nút Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game hướng dẫn quy tắc chơi
Thoát khỏi trò chơi (EXIT) Ấn nút Nổ Hũ BB Đoạt Ngọc Liên Hoàn 2, Đẳng Cấp Slot Game để thoát khỏi trò chơi, chuyển đến màn hình sảnh chính

Mỗi tuần nhận đến 1,880,000VNĐ khi nạp lại tại sảnh Slots của VX88 Esball!

NẠP SLOTS MỖI NGÀY - THƯỞNG LỚN VỀ TAY