BB Conveyor Belt Sushi Slot Game

BB Conveyor Belt Sushi Slot Game

Sushi băng chuyền (Conveyor Belt Sushi) là một loại trò chơi tiêu hủy đặc sắc, hãy nhanh chóng đến thưởng thức loại rượu thượng hạng, kết hợp từng món Sushi được chuyển ra, sẽ làm tay bạn gắp không ngừng!

Nhà Cái BBIN Slot Game

「Sushi băng chuyền」(Conveyor Belt Sushi) là một loại trò chơi tiêu hủy đặc sắc, hãy nhanh chóng đến thưởng thức loại rượu thượng hạng, kết hợp từng món Sushi được chuyển ra, sẽ làm tay bạn gắp không ngừng!

Cách Chơi Sushi Băng Chuyền Game

 1. Mặt bàn của trò chơi chinh là 5X4, mặt bàn của trò chơi miễn phí là 6X6.
 2. Mỗi ván ngẫu nhiên phát ra các đồ vật của trò chơi để đắp đầy bàn chơi, nếu có tổ hợp phù hợp quy tắc trò chơi, lập tức nhận được số điểm trò chơi tương ứng. Đồng thời, trò chơi tự động phát sinh ra tổ hợp đồ vật mới, cho đến khi không thể hình thành tổ hợp phù hợp với quy tắc trò chơi nữa.
 3. Sau khi tiêu hủy liền nhau dựa vào tỷ lệ cược cao nhất để đạt điểm.
 4. Sau khi kết thúc trò chơi miễn phí, sẽ trở lại trò chơi chính.
 5. Cách tính điểm : cấp bậc đặt cược*tỷ lệ
Khi mặt bàn 5X4, tiêu hủy 4 vật kiện trở lên liền nhau theo đường thẳng hoặc đường ngang. Sushi Băng Chuyền Game 1
Sushi Băng Chuyền Game 2
Khi mặt bàn 6X6, tiêu hủy 5 vật kiện trở lên liền nhau theo đường thẳng hoặc đường ngang. Sushi Băng Chuyền Game 3
Sushi Băng Chuyền Game 4

Trò chơi miễn phí

Màn hình trò chơi miễn phí
Sushi băng chuyền
 • Trong trò chơi miễn phí, vật kiện ở khu quỹ đạo đều có ngẫu nhiên nhân 1~5 lần.
 • Mỗi ván mặt xoay nếu có vật kiện tiêu hủy, vật kiện ở khu quỹ đạo khi bù vật kiện sẽ theo hướng thời gian tiến lên 1 ô.
 • Nếu liên kết tiêu hủy vật kiện khu quỹ đạo, được nhận hệ số nhân cao nhất.

Giải thích tỷ lệ cược

Kí hiệu phân tán (Scatter)(Scatter)
Sushi băng chuyền
 • Khi xuất hiện 1 biểu tượng phân tán →tiến vào trò chơi miễn phí (Free Game).
 • Trò chơi miễn phí cố định là 6 ván.
 • Kí hiệu phân tán xuất hiện trong trò chơi chính.
Kí hiệu khả biến (Wild)
Sushi băng chuyền
 • Khi xuất hiện ký tự khả biến, tỉ lệ vật kiện xung quanh (trên dưới trái phải) sẽ thay thếthành ký tự khả biến, chỉ thay thế 1 lần khi xuất hiện.
 • Trong trò chơi miễn phí, khu quỹ đạo sẽ xuất hiện ký tự khả biến.
 • Trong trò chơi miễn phí, nếu ký tự khả biến đúng lúc thay thế vật kiện tỉ lệ thấp của khu quy đạo, vật kiện được thay thế tỉ lệ nhân không đổi.
 • Đây được xem là có tính thay thế, có thể kết hợp với vật kiện khác tạo thành tổ hợp thắng, nhưng không bao gồm biểu tượng đồ vật thông quan.

Có thể thay thế những vật thể sau:
Sushi băng chuyền

Kí hiệu tiền thưởng (Jackpot)
4 Grand 4 loại tiền thưởng tích lũy Jackpot : sau khi mặt bàn dừng ngẫu nhiên tặng 1 loại tiền thưởng.
3 Major
2 Minor
1 Mini

Tỉ lệ biểu tượng

Số lượng kí hiệu Vật kiện tỉ lệ cao Vật kiện tỉ lệ thấp
Sushi băng chuyền Sushi băng chuyền Sushi băng chuyền Sushi băng chuyền Sushi băng chuyền Sushi băng chuyền Sushi băng chuyền
4 hình gần nhau 35 25 15 12 10 7 5
5 hình gần nhau 50 35 25 15 12 10 7
6 hình gần nhau 100 50 35 25 15 12 10
7 hình gần nhau 150 100 50 35 25 15 12
8 hình gần nhau 250 150 100 50 35 25 15
9 hình gần nhau 350 250 150 100 50 35 25
10 hình gần nhau 500 350 250 150 100 50 35
11 hình gần nhau 750 500 350 250 150 100 50
12 hình gần nhau 1000 750 500 350 250 150 100
13 hình gần nhau 1250 1000 750 500 350 250 150
15 hình gần nhau 2500 1250 1000 750 500 350 250
15~36 hình gần nhau 500 2500 1250 1000 750 500 350

Sushi băng chuyền Màn hình trò chơi chính (Main Game Screen)

Sushi Băng Chuyền Trực Tuyến

Khu vực Giải thíc
A Tiền thưởng trò chơi
B Màn hình trò chơi
C Chức năng trò chơi
D Thông tin cơ bản
E Chức năng cơ bản

Mỗi tuần nhận đến 1,880,000VNĐ khi nạp lại tại sảnh Slots của VX88 Esball!

NẠP SLOTS MỖI NGÀY - THƯỞNG LỚN VỀ TAY