BB Ani Pop Slot Game

BB Ani Pop Slot Game

「Anipop」 là một loại trò chơi với cách thức và hình thái chơi mới, các loại động vật nhỏ dễ thương và thú vị cùng ra mắt. Hình ảnh sắc nét tinh tế, chơi dễ dàng, cùng với động vật.

Nhà Cái BBIN Slot Game

Cách chơi game

  • 「Anipop」 là một loại trò chơi với cách thức và hình thái chơi mới, các loại động vật nhỏ dễ thương và thú vị cùng ra mắt. Hình ảnh sắc nét tinh tế, chơi dễ dàng, cùng với động vật.

Đặc sắc của trò chơi

  • Các loại động vật nhỏ dễ thương xuất hiện ở khung hình lục giác thì 4 vật kiện giống nhau và ở gần nhau sẽ biến mất, có ba kí hiệu đặc biệt, kí hiệu tiền thưởng và một trò chơi tiền thưởng.

Cách tính điểm

  • Tổng điểm mỗi ván bằng số điểm đặt cược x tỉ lệ/50
Hình ảnh Giải thích
Ani Pop - Esball Global Vietnam Hình bên trúng thưởng
Ani Pop - Esball Global Vietnam Hình bên không trúng thưởng

Giải thích tỷ lệ cược

Kí hiệu giải thưởng
Ani Pop - Esball Global Vietnam Trên màn hình xuất hiện 3 biểu tượng bất kì thì sẽ đi vào trò chơi tiền thưởng.
Phương thức: nếu 4 động vật có màu giống nhau trở lên liên kết với nhau theo chiều ngang và chiều dọc thìsẽ tự diệt và hoàn thành nhiệm vụ và đạt được tiền thưởng.
Kí hiệu đặc biệt 1
Ani Pop - Esball Global Vietnam Ngẫu nhiên chuyển đổi thành kí hiệu thông thường, sau khi chuyển đổi thì những kí hiệu trên có trên màn hình đều sẽ tự tiêu diệt.
Kí hiệu đặc biệt 2
Ani Pop - Esball Global Vietnam Kí hiệu này ít nhất 3 cái, nhiều nhất 6 cái sẽ tự thân đồng thời tự tiêu diệt .
Any có nghĩa là mỗi một kí hiệu đều có cơ hội xuất hiện.
Kí hiệu đặc biệt 3
Ani Pop - Esball Global Vietnam Kí hiệu xuất hiện, thì hàng ngang lập tức biến thành kí hiệu này.
Any có nghĩa là mỗi một kí hiệu đều có cơ hội xuất hiện.
Kí hiệu tiền thưởng
Ani Pop - Esball Global Vietnam 4 Grand Trong hình xuất hiện 1~4 kí hiệu bên sẽ giành được tiền thưởng Jackpot, ván cược kết thúc sau khi kết toán.
3 Major
2 Minor
1 Mini
Số lượng kí hiệu Ani Pop - Esball Global Vietnam Ani Pop - Esball Global Vietnam Ani Pop - Esball Global Vietnam Ani Pop - Esball Global Vietnam Ani Pop - Esball Global Vietnam Ani Pop - Esball Global Vietnam Ani Pop - Esball Global Vietnam Ani Pop - Esball Global Vietnam
4 hình gần nhau 75 50 25 25 15 15 10 10
5 hình gần nhau 100 75 50 50 25 25 15 15
6 hình gần nhau 150 100 75 75 35 35 25 25
7 hình gần nhau 200 150 100 100 50 50 35 35
8 hình gần nhau 250 200 150 150 75 75 50 50
9 hình gần nhau 300 250 200 200 100 100 75 75
10 hình gần nhau 400 300 250 250 150 150 100 100
11 hình gần nhau 500 400 300 300 200 200 150 150
12 hình gần nhau 600 500 400 400 250 250 200 200
13 hình gần nhau 750 600 500 500 300 300 250 250
14 hình gần nhau 1000 750 600 600 350 350 300 300
15 hình gần nhau 1500 1000 700 700 400 400 350 350
16 hình gần nhau  2000 1500 800 800 500 500 400 400
17 hình gần nhau 2500 2000 900 900 600 600 450 450
18 hình gần nhau 5000 2500 1000 1000 750 750 500 500
19 hình gần nhau 10000 5000 2000 2000 1500 1500 1000 1000

Màn hình trò chơi chính

Ani Pop - Esball Global Vietnam

Khu vực Giải thích
A Màn hình trò chơi
B Chức năng trò chơi
C Thông tin cơ bản
D Chức năng cơ bản

Trò chơi tiền thưởng

Ani Pop - Esball Global Vietnam

Chức năng trò chơi Giải thích
Điểm số đặt cược Điểm số đặt cược của ván chơi
Số điểm dành được Số điểm dành được của ván chơi
Điểm số khả dụng hiển thị số điểm có thể chơi hiện tại
Chọn đặt cược Cộng 10 đơn, 1 đơn 50 điểm
Đặt cược tối đa Max 500 điểm
Chơi tự động / Dừng chơi tự độn Chọn bắt đầu tự động hoặc dừng bắt đầu tự động
Bắt đầu Bắt đầu
Quy đổi điểm số Ở đây có thể lựa chọn tỉ lệ quy đổi lớn nhỏ, số điểm sử dụng và số điểm chơi
chức năng cơ bản Giải thích
Mã hiệu ván chơi Mã hiệu ván chơi của trò chơi
Tài khoản hội viên Hiện thị tài khoản đăng nhập
Nạp tiền ấn nút DEPOSIT Mở ra chức năng nạp tiền tại Trung tâm thành viên
Âm hiệu ấn nút SOUND để bật hoặc tắt tiếng
Âm nhạc ấn nút MUSIC để bật hoặc tắt Nhạc
Lưu chép quá khứ ấn nút HISTORY hi ển thị lưu giữ đặt cược đã qua
Trợ giúp ấn nút HELP hướng dẫn quy tắc chơi
Thoát khỏi trò chơi ấn nút EXIT để thoát khỏi trò chơi, chuyển đến màn hình sảnh chính

Mỗi tuần nhận đến 1,880,000VNĐ khi nạp lại tại sảnh Slots của VX88 Esball!

NẠP SLOTS MỖI NGÀY - THƯỞNG LỚN VỀ TAY