BB Happy Golden Ox Of Happiness Slot Game

BB Happy Golden Ox Of Happiness Slot Game

Game nối dây Happy Golden Ox Of Happiness là game nối dây gồm 5 trục quay nối với 50 dây kéo, bao gồm cả game nối dây miễn phí, game tích lũy thưởng (Jackpot),ký hiệu phân tán, ký hiệu khả biến.

Nhà Cái BBIN Slot Game

Cách chơi game

Game nối dây Happy Golden Ox Of Happiness là game nối dây gồm 5 trục quay nối với 50 dây kéo, bao gồm cả game nối dây miễn phí, game tích lũy thưởng (Jackpot),ký hiệu phân tán, ký hiệu khả biến.Phương thức tính nối dây tiền thưởng từ trái sang phải, số tiền thưởng tương ứng với mức đặt cược và ký hiệu trúng thưởng.

50 dây nối:

  • 4 loại tiền thưởng tích lũy Jackpot:Mini/Minor/Major/Grand.
  • Tỷ lệ cược tiền thưởng tối đa 8888 lần.
  • Ký hiệu tiền thưởng, trò chơi nối tuyến miễn phí, ký hiệu phân tán, ký hiệu khả biến, ký hiệu siêu tiền thưởng.
  • Mỗi một ván chơi tuyến nối tối đa là 50 tuyến.
  • Tỷ lệ cược cao nhất mỗi dây làm căn cứ được điểm.
  • Điểm được tính bắt đầu từ bên trái của mỗi dây cược.
  • Tổng điểm mỗi ván là cược mỗi dây nhân với tỷ lệ cược.

Giải thích tỷ lệ cược

Hình ảnh Giải thích
Kí hiệu giải thưởng
BB Happy Golden Ox Of Happiness 5 trục xoay tùy ý chọn 3 cái → Game nối dây miễn phí (Free Game)
Tức khi vào game miễn phí, miễn phí chơi 8 lần game đánh xèng.
Kí hiệu phân tán (Scatter)
BB Happy Golden Ox Of Happiness 5 X 188
4 X 88
3 X 8

Trên 5 trục xuất hiện bất kì 3 kí hiệu phân tán trở lên là có thể dành được điểm trúng thưởng.

Kí hiệu khả biến(Wild)
BB Happy Golden Ox Of Happiness 5 X 8888
4 X 888
3 X 88
2 X 2

Ký hiệu này mang tính thay thế, có thể kết hợp với các vật thể khác để tạo thành tổ hợp giành chiến thắng, nhưng không bao gồm ký hiệu phân tán, ký hiệu tiền thưởng, ký hiệu siêu tiền thưởng.
Có thể thay thế những vật thể sau

BB Happy Golden Ox Of Happiness
Kí hiệu tiền thưởng (Jackpot)
BB Happy Golden Ox Of Happiness
BB Happy Golden Ox Of Happiness
Grand

Vị trí nối tuyến từ trái sang phải xuất hiện liên tục 2 kí hiệu tiền thưởng trở lên → dành được tiền thưởng Jackpot.


BB Happy Golden Ox Of Happiness
Major

BB Happy Golden Ox Of Happiness
Minor

BB Happy Golden Ox Of Happiness
Mini
Hình ảnh Tỷ lệ cược Hình ảnh Tỷ lệ cược
BB Happy Golden Ox Of Happiness 5 X 2888
4 X 188
3 X 18
2 X 8
BB Happy Golden Ox Of Happiness 5 X 2888
4 X 188
3 X 18
2 X 8
BB Happy Golden Ox Of Happiness 5 X 2888
4 X 188
3 X 18
2 X 8
BB Happy Golden Ox Of Happiness 5 X 888
4 X 88
3 X 8
BB Happy Golden Ox Of Happiness 5 X 888
4 X 88
3 X 8
BB Happy Golden Ox Of Happiness 5 X 888
4 X 88
3 X 8
BB Happy Golden Ox Of Happiness 5 X 188
4 X 88
3 X 8
BB Happy Golden Ox Of Happiness 5 X 188
4 X 88
3 X 8
BB Happy Golden Ox Of Happiness 5 X 188
4 X 88
3 X 8
BB Happy Golden Ox Of Happiness 5 X 188
4 X 88
3 X 8

Màn hình trò chơi chính (Main Game Screen)

Năm Sửu may mắn

Khu vực Giải thích
A Tiền thưởng trò chơi
B Màn hình trò chơi
C Chức năng trò chơi
D Thông tin cơ bản
E Chức năng cơ bản

Trò chơi miễn phí (Free Game)

Năm Sửu may mắn

Chức Năng Giải Thích
BALANCE hiển thị số tiền mà người chơi hiện có thể chơi
BET Điểm đặt cược của ván này
WIN Điểm thắng của ván này
BACK Thoát khỏi game
Lines Selected Dây nối đặt cược ván này
Bet Pre Line Đặt cược dây nối, tối đa đạt 20 dây
CREDIT EXCHANGE có thể chọn tỷ lệ lớn nhỏ, mở điểm hoặc rửa điểm ở đây
AUTOPLAY / STOPAUTO chọn bắt đầu tự động hoặc dừng bắt đầu tự động
SPIN / STOP Bắt đầu hoặc dừng
chức năng Giải thích
Mã hiệu ván chơi Mã hiệu ván chơi của trò chơi
Tài khoản hội viên Hiện thị tài khoản đăng nhập
Nạp tiền ấn nút DEPOSIT Mở ra chức năng nạp tiền tại Trung tâm thành viên
Âm hiệu ấn nút SOUND để bật hoặc tắt tiếng
Âm nhạc ấn nút MUSIC để bật hoặc tắt Nhạc
Lưu chép quá khứ ấn nút HISTORY hi ển thị lưu giữ đặt cược đã qua
Trợ giúp ấn nút HELP hướng dẫn quy tắc chơi
Thoát khỏi trò chơi ấn nút EXIT để thoát khỏi trò chơi, chuyển đến màn hình sảnh chính

Mỗi tuần nhận đến 1,880,000VNĐ khi nạp lại tại sảnh Slots của VX88 Esball!

NẠP SLOTS MỖI NGÀY - THƯỞNG LỚN VỀ TAY